Standardy i wytyczne

Karmienie piersią – ważny element profilaktyki zdrowia

Karmienie piersią – ważny element profilaktyki zdrowia

Wyłączne karmienie piersią jest jedynym, właściwym sposobem żywienia noworodków i niemowląt w pierwszym półroczu. Po wprowadzeniu posiłków uzupełniających karmienie piersią należy kontynuować przez 2 lata a nawet dłużej wg WHO.

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Celem, do którego należy dążyć, zgodnie z rekomendacjami światowymi, europejskimi, regionalnymi jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. W artykule omówiono m.in. korzyści wynikające z karmienia piersią oraz zasady promujące karmienie piersią.

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2014 r. 480 tys. osób na świecie zachorowało na gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). Najwyższe odsetki MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę stwierdza się na Białorusi, w Estonii, Kazachstanie, także na Ukrainie i w Rosji. Polska jest w grupie krajów o małym rozpowszechnieniu MDR-TB (

Karmienie sztuczne, wytyczne i praktyka

Karmienie sztuczne, wytyczne i praktyka

Odpowiednie karmienie małego dziecka jest niezwykle istotne dla jego optymalnego rozwoju, wpływa również na stan zdrowia w późniejszym okresie życia.

Kamica układu moczowego u dzieci: zasady leczenia i profilaktyki

Kamica układu moczowego u dzieci: zasady leczenia i profilaktyki

Kamica układu moczowego (KUM) to ogólnoustrojowa choroba, w której przebiegu dochodzi do wytrącania konkrementów w różnych częściach układu moczowego. KUM towarzyszy człowiekowi od dawna. Pierwsze ślady choroby pochodzą sprzed 5000 lat p.n.e.

Alergia na białka mleka krowiego – postępowanie terapeutyczne

Alergia na białka mleka krowiego – postępowanie terapeutyczne

Alergia na pokarmy jest rosnącym problemem we współczesnym społeczeństwie. Najczęstszą alergią pokarmową u niemowląt i małych dzieci jest alergia na białka mleka krowiego (ABMK). Szacuje się, że dotyczy ona 2–3,2% niemowląt…

Zakażenia układu moczowego u dzieci

Zakażenia układu moczowego u dzieci

Na początku XX wieku śmiertelność noworodków oraz niemowląt hospitalizowanych z powodu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek wnosiła 20% (1,2). Obecnie, dzięki nowoczesnej diagnostyce i postępowi w terapii, śmiertelność z tego powodu jest bliska zeru. Należy jednak pamiętać, że odległym następstwem powikłanych zakażeń układu moczowego może być przewlekła choroba nerek i rozwój nadciśnienia tętniczego.

Zespół uogólnionej alergii na nikiel – manifestacja kliniczna i postępowanie

Nikiel jest powszechnie występującym metalem. Znajduje się zarówno w większości pokarmów, wodzie, jak też w glebie i powietrzu. W przemyśle nikiel jest stosowany do wyrobu puszek, w tym puszek na żywność, biżuterii, metalowych elementów odzieży, monet, pasków do zegarków, oprawek okularów i wielu innych przedmiotów codziennego użytku.

Niemowlę z naczyniakiem dróg oddechowych – diagnostyka i leczenie

Naczyniak dróg oddechowych jest jednym z guzów wewnątrzoskrzelowych, które u dzieci występują niezwykle rzadko. Guzy te mogą mieć charakter złośliwy (rakowiak, rak śluzowo-nabłonkowy, chłoniak), łagodny (naczyniak, hamartoma, chondroma) i miejscowo złośliwy (guz zapalny). W zależności od lokalizacji w drzewie oskrzelowym nasilenie objawów zależy od rozmiaru guza i stopnia niedrożności dróg oddechowych, który powoduje...