Standardy i wytyczne

Co nowego – rekomendacje 2016 w zakażeniach układu oddechowego
27.03.2018
Głównym celem Rekomendacji jest racjonalizacja antybiotykoterapii.
Karmienie piersią – ważny element profilaktyki zdrowia
25.04.2017
Wyłączne karmienie piersią jest jedynym, właściwym sposobem żywienia noworodków i niemowląt w pierwszym półroczu. Po wprowadzeniu posiłków uzupełniających karmienie piersią należy kontynuować przez 2 lata a nawet dłużej wg WHO.
Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia
21.04.2017
Celem, do którego należy dążyć, zgodnie z rekomendacjami światowymi, europejskimi, regionalnymi jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. W artykule omówiono m.in. korzyści wynikające z karmienia piersią oraz zasady promujące karmienie piersią.
Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO
14.06.2016
Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2014 r. 480 tys. osób na świecie zachorowało na gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). Najwyższe odsetki MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę stwierdza się na Białorusi, w Estonii, Kazachstanie, także na Ukrainie i w Rosji. Polska jest w grupie krajów o małym rozpowszechnieniu MDR-TB (
Karmienie sztuczne, wytyczne i praktyka
10.05.2016
Odpowiednie karmienie małego dziecka jest niezwykle istotne dla jego optymalnego rozwoju, wpływa również na stan zdrowia w późniejszym okresie życia.
Kamica układu moczowego u dzieci: zasady leczenia i profilaktyki
17.03.2016
Kamica układu moczowego (KUM) to ogólnoustrojowa choroba, w której przebiegu dochodzi do wytrącania konkrementów w różnych częściach układu moczowego. KUM towarzyszy człowiekowi od dawna. Pierwsze ślady choroby pochodzą sprzed 5000 lat p.n.e.
Rozpoznanie i wstępne postępowanie w kwasicy ketonowej u dzieci  w świetle najnowszych wytycznych
25.02.2016
Cukrzyca typu 1 (T1D) jest jedną z najczęstszych chorób metabolicznych wieku dziecięcego o wieloczynnikowej etiologii, bezwzględnie wymagającą leczenia insuliną
Alergia na białka mleka krowiego – postępowanie terapeutyczne
24.02.2016
Alergia na pokarmy jest rosnącym problemem we współczesnym społeczeństwie. Najczęstszą alergią pokarmową u niemowląt i małych dzieci jest alergia na białka mleka krowiego (ABMK). Szacuje się, że dotyczy ona 2–3,2% niemowląt…
Zakażenia układu moczowego u dzieci
28.04.2010
Na początku XX wieku śmiertelność noworodków oraz niemowląt hospitalizowanych z powodu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek wnosiła 20% (1,2). Obecnie, dzięki nowoczesnej diagnostyce i postępowi w terapii, śmiertelność z tego powodu jest bliska zeru. Należy jednak pamiętać, że odległym następstwem powikłanych zakażeń układu moczowego może być przewlekła choroba nerek i rozwój nadciśnienia tętniczego.