Artykuły

Bromelaina, porost islandzki, pelargonia afrykańska i lipa – synergia działania naturalnych składników w zwalczaniu objawów przeziębienia. Punkt widzenia farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz lekarza pediatry

Bromelaina, porost islandzki, pelargonia afrykańska i lipa – synergia działania naturalnych składników w zwalczaniu objawów przeziębienia. Punkt widzenia farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz lekarza pediatry

W okresie jesienno-zimowym najczęstszą dolegliwością, z jaką zgłaszają się pacjenci do apteki jest przeziębienie. Jest to zespół objawów towarzyszących stanom zapalnym błony śluzowej gardła, nosa oraz zatok przynosowych spowodowanym zakażeniem wirusowym, najczęściej w około 40% przypadków rinowirusem

Diagnostyka nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci

Diagnostyka nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci

Zakażenia układu moczowego (ZUM) w populacji pediatrycznej są zagadnieniem wielokrotnie poruszanym w wielu opracowaniach i problemem często spotykanym w codziennej praktyce lekarskiej. Ze względu na złożoną i często niejednoznaczną symptomatologię wymagają szczególnej uwagi ze strony lekarza oraz właściwej współpracy rodziców.

Zastosowanie Metody Butejki  w leczeniu astmy u dzieci

Zastosowanie Metody Butejki w leczeniu astmy u dzieci

Uzupełnieniem tradycyjnej terapii farmakologicznej w leczeniu astmy są ćwiczenia oddechowe. Rodzaj tych ćwiczeń zależy od wiedzy i doświadczenia fizjoterapeuty oraz od tendencji terapeutycznych w danym kraju…

Punktowe testy skórne

Punktowe testy skórne

Punktowe testy skórne (PTS) są metodą badania stosowaną w diagnostyce uczulenia IgE-zależnego. Występowanie reakcji ze strony skóry na alergen świadczy o obecności w niej mastocytów opłaszczonych swoistymi przeciwciałami IgE (sIgE). Reakcja skóry w PTS na badany alergen w postaci bąbla i rumienia świadczy o uczuleniu na poziomie skóry, natomiast wnioskowanie o alergii w obrębie innych narządów na podstawie punktowych testów skórnych jest jedynie pośrednie.

Nieprawidłowości końcowego odcinka jelita cienkiego i kątnicy jako przyczyna trudno odprowadzalnych i nawracających wgłobień jelitowych u dzieci

Nieprawidłowości końcowego odcinka jelita cienkiego i kątnicy jako przyczyna trudno odprowadzalnych i nawracających wgłobień jelitowych u dzieci

Jedną z najczęściej występujących u dzieci przyczyn ostrych dolegliwości brzusznych i niedrożności przewodu pokarmowego jest wgłobienie jelita w odcinku krętniczo-kątniczym. Schorzenie to najczęściej występuje u niemowląt, choć obserwacje wskazują na coraz częstsze pojawianie się wgłobień u dzieci kilkuletnich…

Problem otyłości w praktyce  pediatrycznej

Problem otyłości w praktyce pediatrycznej

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) występowanie otyłości przybrało już rozmiar globalnej epidemii, w 2013 r. na świecie ponad 42 mln dzieci do 5. roku życia ma nadwagę lub cierpi z powodu otyłości.

Kaszel suchy, kaszel mokry – współczesne podejście do leczenia u dzieci

Kaszel suchy, kaszel mokry – współczesne podejście do leczenia u dzieci

Kaszel jest mechanizmem obronnym, oczyszczającym drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny, ciał obcych i substancji drażniących. Jego znaczenie najłatwiej możemy sobie uświadomić, obserwując pacjentów cierpiących na choroby przebiegające z niezdolnością do efektywnego kaszlu…

Gorączka i jej leczenie:  paracetamol i ibuprofen – razem czy osobno

Gorączka i jej leczenie: paracetamol i ibuprofen – razem czy osobno

Współcześnie jest oczywiste, że ból ostry (ostrzegawczy), a tym bardziej przewlekły – często destrukcyjny i demobilizujący, należy energicznie zwalczać wszystkimi dostępnymi sposobami: lekami przeciwbólowymi o wzrastającej sile działania (z opioidami włącznie), znieczulaniem miejscowym, a nawet, w razie potrzeby, znieczuleniem ogólnym.

Choroba Rendu-Oslera-Webera – manifestacje płucne i pozapłucne

Choroba Rendu-Oslera-Webera – manifestacje płucne i pozapłucne

Choroba Rendu-Oslera-Webera, w piśmiennictwie anglojęzycznym nazywana wrodzoną naczyniakowatością krwotoczną (hereditary hemorrhagic telangiectasia, HHT), należy do chorób z kręgu krwotocznych skaz naczyniowych. Jest dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, jedynie w rzadkich przypadkach do choroby prowadzą spontaniczne mutacje...

Objawy z układu krążenia w przebiegu zapalenia płuc u dzieci

Objawy z układu krążenia w przebiegu zapalenia płuc u dzieci

Według danych WHO co roku na zapalenia płuc choruje ok. 156 mln dzieci. Znaczna część zachorowań przypada na kraje rozwijające się, niemniej jednak w krajach rozwiniętych zapalenia płuc są jedną z częstszych przyczyn hospitalizacji. Większość dzieci poniżej 5. roku życia i połowa starszych jest leczona w szpitalu...

Zakażenia wywołane przez Mycoplasma pneumoniae

Zakażenia wywołane przez Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae (Mpn), jeden z najmniejszych drobnoustrojów, jest zaliczana do bakterii atypowych. Patogen ten wywołuje zakażenia dróg oddechowych o przebiegu klinicznym od łagodnego i samoograniczającego się, aż po ciężki i zagrażający życiu...

Eozynofilowe zapalenie przełyku

Eozynofilowe zapalenie przełyku

Eozynofilowe zapalenie przełyku (EoZp) jest przewlekłą, immunologiczną, antygenowo zależną chorobą przełyku charakteryzującą się: klinicznie – objawami związanymi z dysfunkcją przełyku, a histologicznie – eozynofilowym zapaleniem...

ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci

ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) obejmują 3 jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), chorobę Leśniowskiego-Crohna (CLC) oraz nieokreślone nieswoiste zapalenie jelita grubego (NNZJG). NNZJG posiada cechy typowe zarówno dla CLC, jak i WZJG, jednak nie daje się zdefiniować ani jako CLC, ani jako WZJG...

Zespół uogólnionej alergii na nikiel – manifestacja kliniczna i postępowanie

Nikiel jest powszechnie występującym metalem. Znajduje się zarówno w większości pokarmów, wodzie, jak też w glebie i powietrzu. W przemyśle nikiel jest stosowany do wyrobu puszek, w tym puszek na żywność, biżuterii, metalowych elementów odzieży, monet, pasków do zegarków, oprawek okularów i wielu innych przedmiotów codziennego użytku.

Niemowlę z naczyniakiem dróg oddechowych – diagnostyka i leczenie

Naczyniak dróg oddechowych jest jednym z guzów wewnątrzoskrzelowych, które u dzieci występują niezwykle rzadko. Guzy te mogą mieć charakter złośliwy (rakowiak, rak śluzowo-nabłonkowy, chłoniak), łagodny (naczyniak, hamartoma, chondroma) i miejscowo złośliwy (guz zapalny). W zależności od lokalizacji w drzewie oskrzelowym nasilenie objawów zależy od rozmiaru guza i stopnia niedrożności dróg oddechowych, który powoduje...

Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób płuc u dzieci

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP) jest od dawna wykorzystywane w medycynie ratunkowej, a obecnie coraz częściej znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej w oddziałach pediatrycznych. Metoda ta jest szczególnie użyteczna u dzieci ze względu na warunki anatomiczne (mała objętość płuc oraz mniejsza szerokość i grubość ściany klatki piersiowej)...