Artykuły

Kaszel przewlekły u dzieci

Kaszel przewlekły u dzieci

Podstawę w diagnostyce przyczyny kaszlu przewlekłego stanowi prawidłowo zebrany wywiad i badanie fizykalne.

Ostra pokrzywka u dzieci

Ostra pokrzywka u dzieci

Intensywność objawów oraz czas ich trwania w dużej mierze zależą od osobniczej predyspozycji i czynnika wywołującego.

Zespół krupu – aktualny stan wiedzy

Zespół krupu – aktualny stan wiedzy

W nomenklaturze angielskiej termin zespół krupu odnosi się do chorób związanych z krtanią, okolicą nad- i podgłośniową oraz tchawicą.

Niedobór wzrostu u dzieci

Niedobór wzrostu u dzieci

Niedobór wzrostu rozpoznaje się przy wysokości ciała poniżej 3. centyla dla płci i wieku.

Zespół uogólnionej alergii na nikiel – manifestacja kliniczna i postępowanie

Nikiel jest powszechnie występującym metalem. Znajduje się zarówno w większości pokarmów, wodzie, jak też w glebie i powietrzu. W przemyśle nikiel jest stosowany do wyrobu puszek, w tym puszek na żywność, biżuterii, metalowych elementów odzieży, monet, pasków do zegarków, oprawek okularów i wielu innych przedmiotów codziennego użytku.

Niemowlę z naczyniakiem dróg oddechowych – diagnostyka i leczenie

Naczyniak dróg oddechowych jest jednym z guzów wewnątrzoskrzelowych, które u dzieci występują niezwykle rzadko. Guzy te mogą mieć charakter złośliwy (rakowiak, rak śluzowo-nabłonkowy, chłoniak), łagodny (naczyniak, hamartoma, chondroma) i miejscowo złośliwy (guz zapalny). W zależności od lokalizacji w drzewie oskrzelowym nasilenie objawów zależy od rozmiaru guza i stopnia niedrożności dróg oddechowych, który powoduje...